Disse veiene i Vesterålen får ny asfalt

En rekke nye veger i Vesterålen får ny asfalt i løpet av året.
Nyheter


Det er satt av 150 millioner kroner til asfaltering og vedlikehold av fylkesveger i Nordland i 2021.

– Vi har ønsket å prioritere mer til vedlikehold av veger i Nordland, etterslepet er stort og nå setter vi i gang med mye mer vedlikeholdsarbeid enn tidligere år. Totalt skal det asfalteres mer enn 210 kilometer fylkesveg i Nordland i år, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen i en pressemelding.

I Vesterålen er det totalt 12 delvise veistrekninger/områder som får ny asfalt i inneværende år. Blant disse er veien mellom Grytting og Skagen, og Frøskeland og Skjelfjord. Hele oversikten finner du i tabellen nederst i saken.

Asfalt over hele fylket

Fylkesråd Bentzen ønsker å se asfalteringsmaskiner over hele Nordland, og har fordelt veger i alle regionene.AsfalteringsarbeidPeter Fure

– Flere veier skal forsterkes, en del stikkrenner må byttes, og noen veier får også asfalt for første gang, forteller fylkesråd Bentzen.

Det vil være et stort vedlikeholdsbehov også i årene som kommer.

– Fylkesrådet, med Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV og Krf har valgt å sette av 150 millioner hvert år de neste fire årene. På den måten får vi gradvis hevet standarden på fylkesvegene våre, slår fylkesråd Bent-Joacim Bentzen fast.


Disse veiene får ny asfalt:


Punkt

Veg

Stedsnavn

Lengde

ÅDT

Tonnasje

Areal

Nr.Nr.
mMax.Tonn
01FV 82MELBU Sentr.2802 8901961 960
02FV 82Melbu23 9152 8903 14225 839
03FV 82STOKMARKNES + Børøysund Bru1 1764 5007887 879
04FV 82Grytting -Skagen3 0403 0002 30620 064
05FV 82SORTLAND SØR -83910 1226546 544
06FV 82SORTLAND Sentrum -Rundkjøring Rv851 40910 1221 09910 990
07FG 82Sortland Sør. G/S-veg51502341 802
08FV 82RISØYHAMN - ÆRÅS4 1171 1003 47826 760
09FV 820FRØSKELAND - SKJELFJORD4 1151 1002 84823 867
10FV 7674Alsvåg -Lifjordveien5 8657007 56427 565
11FV 7682Homstaddalen_13 6861 1103 71917 324
12FV 7682Holmstaddalen 23 1401 1103 168