Alarm24 med i forskningsprosjekt på korona

Alarm24 i Bø er responssenter for 2 forskningsprosjekter på COVID-19. Dette er et samarbeid mellom Bø-bedriften og det norske selskapet Omsyn.

Fra Alarm24 sitt kontrollsenter i Bø 

Nyheter

Jack Lockert er administrerende leder i Alarm24, men også ansatt i selskapet som leder forskningsprosjektene; Omsyn.

– Alarm 24 AS overvåker systemet og hver enkel pasient om natten slik, at vi vet at systemet er oppe og går. Ved forandring eller utfall av systemet varsler de etter gjeldende prosedyrer, forteller administrativ leder Lockert.

Internasjonal oppmerksomhet

Omsyn deltar i to forskningsprosjekter sammen med NAKOS (Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin) ved Universitetet i Oslo. På tampen av 2020 ble selskapet kåret til et av verdens 20 mest innovative telemedisinselskaper av det amerikanske magasinet Technology Innovators.

Omsyn ble nylig omtalt internasjonalt i AI Magazine for sin banebrytende teknologi.

Bidro til å forutse forverring

Omsyns sengesensor festes på pasientens sengeramme. Dermed omdannes sengen til en medisinsk sensor som kontinuerlig registrerer pust, puls og andre vitale data som pulsvariasjon og relativt slagvolum.

Disse dataene blir automatisk sendt til det digitale vaktrommet hvor medisinsk personell kan sjekke eller analysere informasjonen. Medisinsk personell får også SMS-varsel ved avvik.

Sengesensoren bidro til at COVID-19 pasient fikk riktig behandling før alvorlig sykdom inntraff.

Om Omsyn: Omsyn er en del av det norske selskapet Norsk Telemedisin AS. Omsyn formidler helsetjenester basert på teknologi som har som mål å gjenkjenne sykdom og forutsi forverring. Vidar Arnulf var med å grunnlegge selskapet. Vidar har tidligere vært sjefslege og administrerende direktør i Norsk Luftambulanse, seksjonsoverlege og ass. direktør ved Sykehuset Østfold og seniorrådgiver i Helsetilsynet og Rikstrygdeverket. Selskapet har hovedkontor i Stavanger, og et salgskontor i Saltsjö, Sverige, under navnet Nordisk Telemedicin AB. Selskapet har 5 ansatte.

Om Alarm24: Alarm 24 AS ble grunnlagt i 1981, da som en interkommunal vaktsentral (Vesterålen Vaktsentral) for legevakt, ambulanse og brann.

Alarm 24 AS er en av sju EN50518 godkjente alarmstasjoner i Norge.
Vi er en selvstendig alarmstasjon, med mange små og mellomstore vekterselskap som kunder. Vi har mottak av brann, innbrudd, ran, tekniske og andre typer alarmer.