Elevrådet ber om basseng på Stokmarknes skole:

- Vi bor på en øy. Er dere som kommune fornøyd med at elever ikke er svømmedyktige?

For liten tid til svømmeundervisning, unødvendige kostnader med skyssing av elever fra Stokmarknes til Melbu og muligheter for inntekter er noen av momentene elevrådet på Stokmarknes skole peker på når de ber om eget basseng på Stokmarknes.

Ber om bedring: I bakgrunnen et av sommermånedenes stupetårn for mange ungdommer på Stokmarknes. Elevrådsleder Ronja Larsen ved Stokmarknes skole og elevrådet ber nå om svar på om det vil prioriteres basseng lokalt. - At elever opp til 10. klasse ikke kan svømme godt nok er skummelt, sier Larsen til VA.  Foto: Per Eivind Knudsen

Nyheter

I et brev til kommunedirektør Ola Morten Teigen, som senere er blitt sendt til kommunens politikere, ber elevrådet ved Stokmarknes skole om et eget svømmebasseng på skolen. Det er et refreng som går igjen, og de siste årene har elevene reagert på manglende svømmeundervisning.