Driver «etterforskning» på den gamle sykehustomta

Et Harstad-firma viser stor interesse for hvilke bygninger som fantes på tomta til Nordlandssykehuset på Stokmarknes i tidsperioden mellom 1945 og 1960.

Besikt AS har spurt Hadsel kommune hva som fantes av bygg på tomta til Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes mellom 1945 og 1960. De er spesielt interesser i en avgrenset del av tomta (ringet inn med rødt).   Foto: Kartskisse, Besikt AS, sendt til Hadsel kommune.

Nyheter

Besikt AS er et rådgivende ingeniør- og takstfirma som er engasjert av SP Maskin AS i Harstad. Entreprenøren forsøker å finne ut hva som fantes av bygninger i perioden fra 1945 til 1960. Selskapet har begrenset «etterforskningen» til en mindre del av tomta, og som de har ringet inn med rødt på illustrasjonen de har sendt kommunen.