Nordlys: Vant rettssaken mot oppsagt direktør. Han beskylder styreleder for å ha holdt tilbake informasjon

Grete Ellingsen er styreleder for Nordnorsk Kunstmuseum og vant nylig i retten over den tidligere direktøren Jeremie McGowan, men bølgene har ennå ikke lagt seg.

Grete Ellingsen er styreleder for Nordnorsk Kunstmuseum. Nå trues hun og museet med anmeldelse etter en rettssak mot museets tidligere direktør, der motparten mener Ellingsen og museet holdt tilbake opplysninger.   Foto: Arkivfoto

Nyheter

Både iTromsø og Nordlys (begge krever innlogging) omtaler dommen, der Nordnorsk Kunstmuseum frifinnes for usaklig oppsigelse av sin tidligere direktør. McGowan ble avskjediget fra stillingen i mars 2020, som var halvannet år før det opprinnelige åremålet gikk ut. Han tok sin tidligere arbeidsgiver for retten for usaklig oppsigelse. I Nord-Troms tingrett ble Nordnorsk Kunstmuseum frifunnet og den tidligere direktøren ble dømt til å gjøre opp for 530.000 kroner i saksomkostninger.