– Vi har aldri brukt uttrykket «forurensede masser»

– Vi har aldri brukt uttrykket «forurensede masser», og har ikke noe ansvar for dette utrykket i de to rettsinstansene saken har vært innom.

Espen Jenssen i Hadsel Maskin kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene fra SP Maskin. 

Nyheter

Daglig leder Espen Jenssen i Hadsel Maskin AS sier i en kommentar til VOL at selskapet han leder ble engasjert av Nordlandssykehuset angående et fuktproblem i R-fløya på sykehuset. Det var vanngjennomtrengning fra gammelbygget, og det ble mer og mer vann.