Får ja fra utvalget til å kjøre 300 meter med ATV – på skogsvei

Hytteeieren som søkte teknisk hovedutvalg i Hadsel om dispensasjon for å bruke ATV og motorisert trillebår fra veien til hytta på Fiskebøl fikk ja. Avstanden var 300 meter. På privat skogsvei.

Får kjøre: Hytteeieren får tillatelse i tre år til å kjøre ATV til og fra hytta fra veien for å frakte bagasje og utstyr. At den totale avstanden var på snaue 300 meter fikk imidlertid Jenny Danenbarger (MDG) til å reagere.  Foto: Knut Ivar Aarstein

Nyheter

Dette falt i særdeles dårlig jord hos MDG som etterlyste de særlige behovene som skal ligge til grunn for at det skal innvilges dispensasjon fra forbudet. Ikke minst fordi kjøringen skal skje på privat skogsvei, hvor det likevel er ulovlig å bruke motoriserte kjøretøy. Noe som fikk Jenny Danenbarger til å steile.