Krever gjenopptakelse av dommen om sykehustomta

Entreprenøren Sp Maskin AS i Harstad vil i en anke til Høyesterett kreve at en rettskraftig dom i Hålogaland lagmannsrett blir gjenåpnet. Gammelt skrot i sykehustomta på Stokmarknes er et av stikkordene i striden.

Den Harstad-baserte entreprenøren SP Maskin har tatt med dette bildet i anken som bevis. De mener at en rekke forhold taler for gjenopptakelse av den rettskraftig dommen fra Hålogaland lagmannsrett.  Foto: Fotografi fra SP Maskin sin anke de planlegger å sende til Høyesterett.

Nyheter

Entreprenøren ble i november dømt til å betale erstatning til Nordlandssykehuset (NLSH), ifølge en dom fra Hålogaland lagmannsrett. Saken hadde tidligere vært behandlet i Vesterålen tingrett. NLSH fikk bare 18 prosent av det beløpet de krevde.