Nederlag for Alf Brekken og Sønner i tingretten - anker

Alf Brekken og Sønner AS har vært i en langvarig strid med Veidekke etter et rassikringsprosjekt på E10 i Lofoten. Oslo tingrett har avsagt dom i saken, men alt tyder på at saken ikke er over med det.

ANKER: Alf Brekken og Sønner (ABS) nådde ikke frem med sitt krav på 105 millioner kroner mot Veidekke. Oslo tingrett mener i stedet at firmaet må betale 20 millioner i saksomkostninger. ABS er allerede i gang med å anke dommen fra Oslo tingrett.   Foto: Berit Roald, NTB

Nyheter