Disse vil drifte riksvegene i Midtre Hålogaland fram til 2026

Fem entreprenører har meldt seg i konkurransen om å drifte riksvegene i Lofoten, Vesterålen og deler av Ofoten og Sør-Troms de neste fem årene. Presis Vegdrift AS leverte det laveste tilbudet.

Det er fem tilbydere som ønsker å drifte blant annet riksveg 85, som går fra Sortland til Lødingen. Dette bildet er tatt på Strand i Sortland.   Foto: Arkivfoto/Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter

Det melder Statens vegvesen (SVV) i en pressemelding.