Lover å fjerne forlatt blåskjellanlegg i Øksnes

Fiskeriministeren lover å fjerne gamle og forlatte oppdrettsanlegg for blåskjell langs kysten. Ett av disse er i Øksnes.

I Ånnfjorden i Øksnes ligger det et forlatt opprettsanlegg for blåskjell, som nå fiskeriministeren lover å få fjernet.  Foto: Google Maps

Nyheter

Denne uken kom Fiskeridirektoratet med sin nye tiltaksplan med mange konkrete tiltak for å få bukt med marin forsøpling.