Mener dømt mann utnyttet offerets sårbare livssituasjon

– Han utnyttet hennes sårbarhet og tillit, sier Vesterålen tingrett i en dom mot en mann som i retten erklærte seg ikke skyldig i en overgrepssak. Mannen har ifølge sin advokat nå vedtatt dommen.

Sammen med to meddommere dømte Tora Ellingsen en mann til fengsel i seks måneder for seksuelle overgrep.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Nyheter

Vesterålen tingrett behandlet saken 16. og 17. februar, og avsa dom den 26. februar. Dommen er først nå blitt kjent, og retten slår fast at dommen ikke er avsagt innen lovens frister. Årsaken er rett og slett at domstolen har for mye å gjøre i forhold til ressursene.