Tror det kan bli nye smittetilfeller

Martin Larsen Drageset er smittevernlege i Hadsel. Han tror det er sannsynlig at det kommer nye, lokale smittetilfeller.

Martin Larsen Drageset, smittevernlege i Hadsel kommune.   Foto: Øyvind Aukrust

Nyheter

– Det handler mer om når utbruddet kommer, enn hvis det kommer, konkluderer smittevernlegen i en pressemelding fra Hadsel kommune.

Han peker også på at kommunen er klare til raskt å kunne hindre smitte om smitten skulle spre seg.

I meldingen opplyses det om åtte positive prøver i 2021. Det er kun en gang det er blitt registrert mer enn to positive prøver.

Samtidig er smittesituasjonen nasjonalt sterkt stigende, der det onsdag ble satt ny døgnrekord med 1.156 nye smittetilfeller. Hadsel kommune skriver at det må tas høyde for at de kommer til å bli berørt.

– Det tårner opp rundt oss, og det må anses som sannsynlig at vi får nye smittetilfeller ganske snart, uttaler smittevernlege Larsen Drageset.

Så langt blir det ikke innført noen lokale tiltak, ut over de nasjonale. Men kommer det smitte, kommer det også flere tiltak i Hadsel.

Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin påpeker i pressemeldingen at det er sannsynlig at et nytt utbrudd vil ha en annen karakter enn tidligere utbrudd.

– Dette med tanke på at det nå er snakk om andre og mer smittsomme varianter av viruset. Da må vi trolig også gå hardere til verks for å slå ned viruset, melder Bleidvin.

Drageset opplyser at det trolig er flere som må i karantene ved et nytt utbrudd, som følge av nye retningslinjer rundt karantenebruk og nærkontakter.

I tillegg opplyser kommunen at der snart er ferdig med vaksinering av aldersgruppa 75-84 år.