Vil flytte barn fra Børøya til Søndre

Med bare seks barn i barnehagen, velger Hadsel kommune å stenge dørene til Børøya barnehage og flytte barna til Søndre barnehage. – Vi vil ikke drive i bygget der før det er mulig å drifte økonomisk gunstig, sier økonomisjef Tommy Løveng.

Blir kommunal: Familiebarnehagen på Børøya har søkt om å bli kommunal barnehage.  Foto: Per Eivind Knudsen

Nyheter

Oppvekstutvalget, som hadde saken på bordet onsdag morgen, skulle se på kommunal overtakelse av barnehagen. Det var barnehagen selv som tok kontakt med kommunen om overtakelse. Den økonomiske situasjonen i barnehagen gjør at det er to valg. Enten tar kommunen over, eller barnehagen går konkurs. Barna er uansett ivaretatt, lover økonomisjefen.