Det blir slutt på hjemmevakt for ambulanseansatte i Vesterålen

I år skal ambulansearbeiderne på Andenes og Myre gå over til permanent vakt på vaktrom. Det samme skal skje på Åse og i Bø i 2022, men de to sistnevnte får en forlenget midlertidig ordning slik at de slipper å gå tilbake til hjemmevaktordning.

VAKTROM: Senest i 2022 vil alle alle ambulansearbeiderne i Vesterålen ha vakt på vaktrom og ikke delvis hjemmevakt slik det normalt har vært til nå.  Foto: Tord Viken

Nyheter

Styret i Nordlandssykehuset behandlet onsdag ambulanseplan for Vesterålen. Konklusjonen er at ambulansetjenesten opprettholdes som i dag. I tillegg skal de ansatte nå ha vakt på vaktrom.