Sortland utlyser fastlegestilling for andre gang. – Vi hadde kun en aktuell søker

Sortland kommune har utlyst to fastlegestillinger som begge er ledige fra begynnelsen av juni. Den ene er utlyst for andre gang, etter at kun en søker ble vurdert som aktuell da to stillinger ble utlyst for en stund siden.

Sture Jacobsen, helse- og omsorgssjef i Sortland, tror det kan bli vanskelig å få ansatt to leger i faste stillinger fra begynnelsen av juni. Derfor tror han det kan bli en periode med vikarer.   Foto: Arkivfoto/Marius Birkeland

Nyheter

Søndag skrev VOL om at Franck Sky har blitt ansatt som fastlege i Sortland. Da han søkte jobb var to stillinger utlyst, men bare en av stillingene ble besatt.