Barnehageovertakelse splittet formannskapet

Selv om det vil bety økonomisk besparelse for kommunen å få flere barn inn i kommunal barnehage, ønsker flere politikere i formannskapet bedre svar på hva det vil bety å få et bygg med på kjøpet.

Delte meninger: Kurt Jenssen (Sp) og Ørjan Robertsen (MOS) hadde forskjellig syn på saken om kommunal overtakelse av den private barnehagen på Børøya. Robertsen ønsket mer på bordet når det gjelder tilstanden til bygget som har huset familiebarnehagen før han sier endelig ja - eller nei - til overtakelsen.  Foto: Per Eivind Knudsen

Nyheter

Børøya barnehage har søkt om å bli overtatt av kommunen av økonomiske hensyn. Slik tallenes tale er nå, er det ifølge økonomisjef og assisterende kommunedirektør Tommy Løveng bare måneder igjen med drift før kassa er tom. Tar kommunen over barnehagen, får de ansatte jobbsikkerhet i kommunale stillinger og barna kan flyttes til en kommunal barnehage.