Mener at koronamidler blir delt ut for tregt: – Dette haster

Beate Bø Nilsen og Roar Wessel-Olsen i Sortland Høyre vil at formannskapet skal bestemme hvordan den ekstra koronastøtten som kommunen har fått tildelt skal brukes på neste møte, og at administrasjonen skal dele ut pengene raskt etter det.

Beate Bø Nilsen og Roar Wessel Olsen i Sortland Høyre mener formannskapet bør bestemme reglene for hvordan millionen kommunen har fått fra staten skal fordeles, og administrasjonen bør få i oppgave å fordele pengene.   Foto: Øyvind Aukrust

Nyheter

Tidligere i år ble Sortland tildelt i underkant av en million i ekstra koronastøtte, over en pott som skal gå til å støtte næringslivet i spesielt hardt rammede kommuner.