Sortland kommune får redusert gebyr med 300.000 kroner

Juni i fjor fikk Sortland kommune et overtredelsesgebyr på 1,5 millioner kroner av NVE for å ha iverksatt anleggsarbeid ved Storvatnet som føre til en truende situasjon. Kommunen klaget, og har nå fått redusert gebyret med 300.000 kroner.

Olje- og energidepartementets vedtak er endelig og kan ikke påklages.   Foto: Arkiv/Marius Birkeland

Nyheter

Kommunen klagde juni i fjor på vedtaket fra Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om å ilegge dem overtredelsesgebyr. NVE vurderte klagen, men fant ingen grunn til å gjøre om på sitt vedtak. Derfor ble klagen sendt til endelig behandling hos Olje- og energidepartementet. 9. mars ble departementets vedtak klart.