Stiller spørsmål ved det offentlige transporttilbudet fra bygdene

Liv Tjønsø, leder i Sortland Eldreråd.  Foto: Arkivfoto/Øyvind Aukrust

Nyheter

Fylkeskommunen har gjort endringer i busstilbudet som vanskeliggjør flere eldre sine muligheter til å gjøre nødvendige ærend. Nå spør Liv Tjønsø, leder i Sortland Eldreråd, ordfører Karl-Erling Nordlund om han ønsker å gjøre noe med dette.

I et spørsmål til ordføreren viser Tjønsø til at eldrerådet har registrert stort engasjement i media på bakgrunn av fylkeskommunens endring av busstilbudet mellom bygdene og Sortland sentrum.

– Spesielt har det handlet om buss fra Innlandet/Blokken til sentrum. Endringene i rutetilbudet har medført problemer med å kunne gjøre sine nødvendige ærender i sentrum og komme seg hjem innenfor en rimelig tid. Eldrerådet har stor forståelse for de frustrasjoner bygdefolket uttrykker, og støtter oppropene fra bygdefolket, skriver hun.

Eldrerådet påpeker følgende:

  • Sortland består av mange bygder i tillegg til et sentrum
  • Sortland har ei befolkning som stadig blir eldre
  • Sortland kommune følger nasjonale føringer som sier at eldre skal bo lengst mulig hjemme
  • Det meste av handel, kultur- og servicetilbud finnes i Sortland sentrum

Tjønsø skriver at disse forholdene betinger at det er mulig for blant annet eldre, funksjonshemmede og unge som er avhengig av offentlig transport å delta i samfunnet og benytte seg av service- og kulturtilbud som finnes.

– Vi er kjent med at det rundt i landet finnes mange forskjellige løsninger og samarbeidsformer for å løse spørsmålene innen offentlig transport, skriver hun.

På bakgrunn av dette stiller hun og eldrerådet følgende spørsmål til ordføreren:

  1. Vil ordfører kontakte fylkeskommunen for mulig i samarbeid kommune/fylkeskommunen å drøfte frem alternative transportformer bygder/Sortland sentrum?
  2. Kan det være en mulighet for et samarbeid mellom kommunen og Sortland taxi i å tilby transport i en eller form for bygdefolket utover dagens busstilbud?