Må forvente dobling av vann- og avløpsavgiftene

Det kommunale vann- og avløpsnettet i Norge trenger oppgraderinger for 332 milliarder de neste 20 årene. Det er husholdningene som må ta regninga. Situasjonen i Vesterålen er ikke bedre enn i landet for øvrig.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Nyheter

Norconsult og Sintef har utarbeidet en rapport for bransjeorganisasjonen Norsk Vann. Den viser at norske husholdninger kan få fra to- til tredoblet vann- og avløpsregning grunnet oppgraderingsbehovet på vann- og avløpsnettet.