Han vil sette av stort område for å satse på helse og omsorg

Øksnes kommune ønsker å sette av et stort område til å dekke framtidig behov for arealer til helse- og omsorgsformål i Myre sentrum.

Bengt Stian Nilsen, kommunalsjef teknisk i Øksnes.  Foto: Tommy Hansen

Nyheter

Arbeidet med å reise det såkalte Elvelund 2, som skal huse åtte nye omsorgsboliger med heldøgn bemanning, samt nye lokaler for hjemmetjenesten i Øksnes, er godt i gang.