Slik unngår du farlige situasjoner i trafikken på vinterføre

I løpet av de siste ukene har det vært en del utforkjøringer i Vesterålen. Kjørelærer Magne Mørk sier at hvis man klarer å holde riktig fart, er mye gjort for å unngå å havne i grøfta.
Nyheter

På vinterføre er det mye som kan gjøre at ulykker skjer lettere enn på sommeren. Glatte veier og dårligere sikt er to av grunnene. Når disse blandes med for høy fart og uoppmerksomhet skal det veldig lite til for at en ulykke skal oppstå.