Her vil havnestyret i Sortland ha nytt havneavsnitt

I dag la en arbeidsgruppe oppnevnt av Sortland kommune fram en rapport hvor de går inn for at det skal etableres et nytt havneavsnitt i Kringelneset. Da havnestyret hadde møte i dag stilte de seg enstemmig bak utvalget sin konklusjon.

Slik ser Havnestyret og arbeidsgruppa som har utredet alternativene for nytt havneavsnitt at det kommer til å se ut i Kringelneset når den nye havna er ferdig.  

Nyheter

Dermed kommer Sortland havn og kommunen til å jobbe videre med dette alternativet.