Holand skole skal fjernes, kommunen tar regninga

Sør-Bygda bygdeutvalg på Kleiva har i avisen vært tydelige på at de ønsker Holand skole fjernet. Det er posisjonspartiene på Sortland enige i.

Gamle Holand skole. 

Nyheter

Etter at skolen ble nedlagt, og elevene overført til Lamarka skole, har bygningen stått tom. Bygdeutvalget mener det er kommunens ansvar å få revet skolen, og at kommunen må ta regninga.


Vil rive Holand skole for å bygge boliger og idrettspark

Sørbygda bygdeutvalg vil at nedlagte Holand skole skal rives, og at området skal brukes til idrettspark med blant annet en kunstgressbane. På to tomter bak skolen ønsker de seg boliger.


Det er posisjonen på Sortland, bestående av SV, SP og AP helt enige i. Ordfører Karl Erling Nordlund sier i en pressemelding at samarbeidspartiene har diskutert saken og blitt enige seg imellom.

– Denne saken må gjennom formell behandling som alle andre saker, men for posisjonen er saken grei. Kommunen tar regninga for å få fjernet skolebygget.

Varaordfører Tove Mette Bjørkmo stemmer i:

– Bygdeutvalget har gjort det klart at de ikke kommer til å bruke bygget, og kommunen har heller ingen nytte av det. Skal det bli stående vil det bli en vedvarende utgiftspost ved at man må ha varme påskrudd og vann tilkoblet. Da er det bedre å rive bygget, og klargjøre området for annen bruk.

Bygdeutvalget ser for seg at tomta kan omgjøres til en mini-idrettspark og boligtomter. SFK Ajaks har signalisert at hvis skolen blir revet og tomta planert, kan de realisere planene sine, til gode for hele nabolaget.

Christian Torset fra SV mener dette er det viktigste momentet.

– Skolen har vært en del livsnerven på Kleiva, og når vi har lagt den ned, skylder vi bygda å legge til rette for ny aktivitet. Nøyaktig hvordan vi løser det med boliger må vi se på, men vi kan avklare med en gang at skolen skal vekk, og området skal brukes av bygda.

Nordlund mener tiltaket kan gå ut i null, siden tomtesalget vil dekke inn en del utgifter.

– Ja, detaljene må avklares, men selv om denne løsningen ikke innebærer noen inntekter til kommunen, ser vi heller ikke for oss at det blir store utgifter. Det viktigste er likevel det langsiktige perspektivet, der vi jobber for å utvikle både Kleiva og resten av bygdene våre. Sortland skal være en kommune der vi sentraliserer bare det vi må, og der vi aktivt jobber for å gjøre alle deler av kommunen til gode steder å bo.