– Smittede trenger varme og omtanke

Kommuneoverlege i Sortland, Mette Røkenes, ber folk om å ta vare på de korona-smittede når de kommer tilbake til hverdagen.

Kommuneoverlege i Sortland, Mette Røkenes.  Foto: Rune Kr. Ellingsen

Nyheter

Røkenes sier i en pressemelding at personer som har hatt korona ikke er smittefarlig etter de er ferdig med sin isolasjonsperiode.

Hun forteller at det nå er to smittede i Sortland kommune, og de er tilbake i bybildet når isolasjonsperioden er over. I tillegg er det flere som er, og har vært i karantene.

– Erfaringer fra pandemien tilsier at det er vanskelig for mange å ta del i samfunnet igjen etter de er ferdige med isolasjon og karantene. De som er ferdige med isolasjon etter smitte, er ikke smittefarlige lengre. De som har hatt covid-19 er immune en stund etterpå. Per i dag antar en at de er immune i seks måneder, opplyser kommuneoverlegen i pressemeldingen.

På bakgrunn av dette, mener hun det ikke er noe å frykte fra omgivelsene når de smittede er ferdig med sin isolasjonsperiode.

Hun beskriver at tiden vi nå lever i, er sårbar på grunn av pandemien. Dette ber hun oss om å huske, samtidig som hun ber oss være rause og inkluderende.

– Alle som har opplevd en slik smittesituasjon trenger varme og omtanke, konkluderer hun.