Vil sette av to millioner til å utrede plassering av ny skole og hall

Politikerne i Sortland anbefales å si ja til at plassering av ny Sortland barneskole, hall og svømmehall utredes via parallelloppdrag. Det innstilles også på å finansiere utredningsarbeidet med to millioner kroner i år.

Sortland barneskole.  Foto: Arkivfoto/Sanna Drogset Børstad

Nyheter

Saken skal opp til behandling i torsdagens formannskapsmøte i Sortland.