UiT om Calanus-fabrikken i tilsynsrapport:

– Prosjektet bærer preg av sterkt forenklede løsninger

VOL har fått innsyn i en tilsynsrapport fra betonglaboratoriet ved UiT - Norges arktiske universitet i Narvik, hvor de konkluderer med at byggetegningene og nasjonale standarder ikke er fulgt.

I en rapport fra betonglaboratoriet fra UiT blir kommunen anbefalt å kreve ytterligere dokumentasjon på hvordan fundamenteringen ved Calanus-fabrikken er utført, før de gir ferdigattest.   Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter

I høst hyret Sortland kommune betonglaboratoriet ved UiT til å undersøke om fundamenteringen til Calanus-fabrikken på Holmen er utført lovlig og sikkert.