Andøy kommune søker forlengelse av omstillingsperioden etter korona

Koronapandemien gjør at en del prosjekt er utsatt fra 2020. Rådmannen har nå fått i oppdrag å søke om å forlenge omstillingsperioden.

Lill Pettersen (Sp) fikk flertall for forslaget om å søke utvidelse av Andøy kommunes omstillingsperiode.   Foto: mette-helene berger Amundsen

Nyheter

I forbindelse med at handlingsplanen for Samskap for 2021 ble behandlet av formannskapet, kom det fram at en del prosjekt er forsinket på grunn av covid-19. Lill Pettersen (Sp) la derfor fram forslag om å søke om forlenget omstillingsperiode. Etter planen skal den være ferdig i 2023.