Ekren ferdig i oktober-november

Ifølge økonomisjef Tommy Løveng vil nye Ekren stå endelig ferdig i månedsskiftet oktober-november. Når dørene åpnes vil forhåpentlig også to rettstvister rundt hasteanskaffelsen av ny entreprenør være avgjort.

På riktig vei: - Nå er vi innenfor de økonomiske rammene vi vedtok i desember, sier økonomisjef Tommy Løveng om Ekren-prosjektet, som han anslår skal være ferdig i månedsskiftet oktober-november i år.  Foto: Arkiv: Per Eivind Knudsen

Nyheter

Løveng orienterte kommunestyret i Hadsel om statusen på byggeprosjektet, som er forsinket på grunn av konkursen til den forrige entreprenøren.