Troms Kraft tror at kundene vil spare titalls millioner på fusjon

Stein Gunnar Bondevik, direktør for samfunnskontakt i Troms Kraft, sier de nasjonale, politiske rammene for kraftselskapene gjør det gunstig å drive stort. Blant annet derfor mener han at nettleia til kundene i Vesterålen totalt sett vil bli titalls millioner lavere hvis Vesterålskraft slår seg sammen med dem.

  Foto: Heiko Junge / NTB

Nyheter

– Inntektsrammen for nettselskapene er en nasjonal pott som går til fordeling. Selskapene konkurrerer om å være de mest effektive, som får to effekter: Lavere kostnad for brukerne, og høyere inntjening for selskapet. Effektivitet som følge av sammenslåing oppnås blant annet gjennom sparte systemkostnader, effektive innkjøp og stordriftsskala, sier Bondevik.