Disse er innstilt som ny domstolleder i tingretten

En finnmarking, en sortlending og en tromsværing er innstilt som leder for den nye Midtre Hålogaland tingrett.
Nyheter

Domstoladministrasjonens innstillingsråd for dommere holdt sitt siste møte den 22. mars. Der ble konstituert sorenskriver Kåre lngvard Skognes fra Vadsø innstilt som nummer en på lista. Han er utdannet ved Universitetet i Tromsø, og har virket som tingrettsdommer i Øst-Finnmark tingrett. Han har erfaring som politiadvokat og konstituert statsadvokat i Nordland.