Vil la eksterne skjønnsmenn bestemme pris for sykehjemstomt på Sortland

Grunneierne i Lamarka, der Sortland kommune vil bygge nytt sykehjem, har ikke gått med på kommunen sitt pristilbud. Derfor vil kommunen prøve å få grunneierne med på å overlate prisfastsettelsen til eksterne skjønnsmenn.

Sortland kommune har tidligere vedtatt at det nye sykehjemmet skal ligge i Lamarka, men det viser seg vanskelig å komme til enighet med grunneierne om pris for kjøp av de aktuelle eiendommene.   Foto: Arkivfoto/Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter

Da formannskapet hadde møte i torsdag 25. mars, gikk Terje Kili, kommunalsjef teknisk i Sortland, inn for at disse tomtene skal fastsettes gjennom såkalt avtaleskjønn.