Vil finne ny leder til jordskifteretten

Domstoladministrasjonen søker i en fornyet kunngjøring på nytt etter jordskrifteleder ved Lofoten og Vesterålen jordskifterett på Sortland.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Berit Roald/NTB

Nyheter

Jordskifteretten er lokalisert på det nye rettsstedet Sortland, og omfatter alle kommuner i Lofoten og Vesterålen samt Lødingen. Jordskifteretten på Sortland har fire årsverk. Ett av dem utgjør den dømmende stillingen.