– Vi får flere produsenter og vaksiner, men hvor mye og når er usikkert

Så langt er 6.846 personer vaksinert i Vesterålen og i Lødingen, ifølge statistikk fra Folkehelseinstituttet. Smittevernlege i Hadsel, Martin Larsen Drageset, sier det er svært usikkert hvor fort vaksineringen vil gå i tiden videre.

Martin Larsen Drageset, smittevernlege i Hadsel kommune, sier det er vanskelig å vite hvor fort vaksineringen vil gå og hvor fort samfunnet vil kunne gjenåpnes.   Foto: Øyvind Aukrust

Nyheter

Det er VG som henter inn tall automatisk til en statistikkside om vaksinering, og på denne siden kan man finne tall for både hver kommune, hvert fylke og for landet som helhet.