Lokale bedrifter kan søke kompensasjon

Hadsel kommune har nesten 750.000 kroner som skal fordeles på bedrifter som har tapt penger på grunn av pandemien. – De som har blitt fratatt sin mulighet til å drive næring, og samtidig har falt utenfor andre offentlige kompensasjonsordninger, blir prioritert, sier næringssjef Daniel Sowe.

Daniel Sowe, næringssjef i Hadsel. 

Nyheter

I denne runden har regjeringen lagt totalt 1,75 milliarder på bordet, som skal fordeles utover kommunene, som igjen har ansvar for tildelingen til lokale bedrifter og næringsdrivende.