– Flere statlige arbeidsplasser i Vesterålen

Drøyt fem måneder før fylkes- og stortingsvalget går av stabelen, mener Arbeiderpartiets leder i Nordland at arbeidsplasser og vekst i befolkninga er det viktigste de vil kjempe for.

Bjørnar Skjæran i Nordland Arbeiderparti vil ha flere statlige arbeidsplasser til Vesterålen.  Foto: Håkon Mosvold Larsen

Nyheter

Den tidligere Lurøy-ordføreren og tidligere lederen i Nordland arbeiderparti, Bjørnar Skjæran, er nå nestleder i Arbeiderpartiet sammen med Hadia Tajik.

Skjæran står nå også øverst på Nordland Arbeiderpartis stortingsliste, etterfulgt av Mona Nilsen fra Narvik og Øystein Mathisen fra Bodø.

For Vesterålen sitt vedkommende er Øksnes representert på nummer fire på stortingslista, med tidligere ordfører Karianne Bråthen. Lena Hamnes fra Vågan i Lofoten er på en åttendeplass. På listeplass nummer elleve finner vi Finn Allan Westjord fra Andøy.

Flere arbeidsplasser

– Det viktigste for oss blir å skape flere arbeidsplasser og befolkningsvekst gjennom en aktiv næringspolitikk og en stat som stiller opp, og ikke stikker av. Vi må snu de siste års utvikling gjennom å bygge gode kompetansemiljø, desentraliserte utdanningstilbud og bidra til at det skapes flere arbeidsplasser lokalt av de store naturressursene, sier han til VOL.

Han konstaterer at Vesterålen, og da spesielt Andøya, har tapt svært mange statlige arbeidsplasser de siste årene.

– Dette vil vi kompensere gjennom ei kraftfull satsing på romteknologi, samtidig som Andøya havn og The Whale må på plass. I tillegg bør vi få på plass flere statlige arbeidsplasser i Vesterålen når vi slår fast at alle nye statlige arbeidsplasser skal legges utenfor Oslo, sier Arbeiderpartiets Bjørnar Skjæran til VOL.

Ap nest størst

Ifølge flere lokale meningsmålinger som ble gjennomført 24. mars i år, blant annet InFact, ligger Arbeiderpartiet på 21,8 prosents oppslutning foran årets stortingsvalg. Det vil kunne gi dem to mandater på Stortinget. Dersom det blir resultatet, vil Bjørnar Skjæran og Mona Nilsen fra Narvik få hver sin plass på Stortinget fra neste stortingsperiode.

Øvrige tall viser at Høyre har 16,9 prosent oppslutning. Det vil gi dem to mandater. Fremskrittspartiet har på samme tid en oppslutning på 15,6. Det tilsvarer også to mandater.

SV er nede på 7,2 prosents oppslutning, og vil om dette blir valgresultatet ikke få inn noen kandidater fra Nordland. Senterpartiet ligger på 24,8 prosent og er dermed så langt størst i fylket nå foran stortingsvalget. De vil også få med seg to mandater ut fra siste måling. KrF har for øvrig 1,8 prosents oppslutning, Venstre har 1,3 prosent, MDG har 3,2 prosent og Rødt har 4,9 prosents oppslutning.