Fagdommeren ville frifinne, ble dømt

Vesterålen tingrett har avsagt en dom under dissens, som betyr at én av de tre dommene ikke er enig i den avsagte dommen.

Vesterålen tingrett Konstituert tingrettsdommer Lene Fjellstad Johnsen tok dissens i retten og mente en kvinne burde frifinnes på to punkter.  Foto: Privat

Nyheter

Vesterålen tingrett har dømt en relativt ung kvinne fra en kommune i Vesterålen på tre av fire tiltalepunkter, men har frifunnet henne for et bruksbilstyveri. Hun ble imidlertid dømt for bilkjøring i narkotikarus, bilkjøring uten førerkort og besittelse og bruk av narkotika.