Regjeringen innfører massetesting i skolene

Som et ledd i gjenåpningen innfører regjeringen regelmessig massetesting av skoleelever. I første omgang vil det omfatte ungdomsskoler og videregående skoler.

  Foto: Ole Berg-Rusten

Nyheter