– Flyplassutvalget blir viktig for regionen

– Flyplassutvalget blir viktig for regionen, spesielt når vi nå setter sammen et utvalg der politikere, næringslivet og Avinor sammen kan fokusere på temaet og påvirke viktige avgjørelser for regionen.

Ordfører Hugo Jacobsen i Lødingen bli leder av Vesterålens flyplassutvalg.   Foto: Kristine Lindebø

Nyheter

Det sier leder i Vesterålen interkommunale politiske råd, ordfører Hugo Jacobsen i Lødingen kommune. Leder av rådet som skal sitte som leder av utvalget, som betyr at Jacobsen etter alle solemerker blir rådets første leder.