Vesterålen oppretter flyplassutvalg

Vesterålen får fra 15. april sitt eget flyplassutvalg, som vil få syv medlemmer fra kommuner, fylkeskommuner og næringsliv. Hadsel og Andøy skal være faste medlemmer, ettersom de har hver sin flyplass i kommunen.

Stokmarknes lufthavn, Skagen.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Nyheter

Styret i utvalget vil bestå av ulike representanter fra kommunene i regionsamarbeidet, og samtlige ordførere i kommunene er på valg når utvalget etablerer seg i midten av april. Det går fram av sakspapirene som Vesterålen interkommunale politiske råd har sendt ut på vegne av utvalget.