Disse ordførerne mener tunnel må vente

Tunnel under Hadselfjorden er viktig, men ikke viktig nok til å komme lengst fram i løypa blant veiprosjektene som bør prioriteres nå.

Atlernativ 3, mellom Haugøya på Melbu og Strønstad, mener Statens vegvesen er den beste løsningen for tunell under Hadselfjorden.  Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

Nyheter

Ordførerne i Andøy og Bø, som er blant kommunene med lengst vei til Lofoten, mener at det ikke er naturlig å prioritere tunnel under Hadselfjorden framfor andre viktige regionale veiprosjekter nå.