Blir mer korrekt sanntid på bussene i Lofoten og Vesterålen

I mobiltelefon-appen Reis Nordland kan de reisende se om busser ligger an til å bli forsinket og når de er forventet å ankomme holdeplassen, men informasjonen har ikke alltid vært presis. Nå skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding at den såkalte sanntidsfunksjonen skal forbedres.

Sanntidsinformasjonen for busser i Lofoten og Vesterålen skal bli mer presis, ifølge   Foto: Arkiv

Nyheter

Da Boreal startet det nye anbudet i Lofoten og Vesterålen ved nyttår, ble det samtidig innført sanntidsinformasjon for alle bussene i området. I en pressemelding skriver Nordland fylkeskommune at det har vært noen problemer med upresis informasjon, men at systemet er i ferd med å bli forbedret.