Dårligste lofotfiske på 21 år

Man må hele 21 år tilbake i tid for å finne et dårligere lofotfiske.

Torskefiske.  Foto: Cornelius Poppe, NTB

Nyheter

Ved utgangen av mars i år er det fisket 25.800 tonn skrei.

Ifølge Charles Aas, avdelingsdirektør for omsetning i Norges Råfisklag, må man helt tilbake til år 2000 for å finne dårligere fiske. Da var fangsten rundt 20.094 tonn.

– Det er ikke torsk på innersiden av Lofoten. Det har vært et veldig dårlig innsig av torsk, sier Aas til Nrk Nordland.

Hvorfor innsiget av skrei er så dårlig, er ikke lett å sette fingeren på helt ennå. Men det har vært rapportert om sild i magen på skreien, så en mulig årsak kan være at fisken har stoppet opp for et bedre måltid på veien.

– Når torsken oppdager at det ligger en halvmeter med sildeegg på bunnen i enkelte områder, så er det godteri for den. Da kan den bli værende, sier Aas ifølge statskanalen.

Havforskningsfartøyet «Johan Hjort» har nettopp kommet tilbake på land etter å ha fullført årets skreitokt. På tokt kartlegger de området rundt Lofoten på den tiden skreien normalt kommer inn.

Også de rapporterer om lite fisk.

– Vi hørte at fiskerne hadde lagt seg til inni Vestfjorden. Der var det veldig gode fangster i fjor og tidligere, men skreien kom ikke i år. Vi registrerte også veldig lite fisk inne i Vestfjorden, sier toktleder Edvin Fuglebakk.

På utsiden av Lofoten fant de skreiinnsig, men ikke like konsentrert som de er vant med.

Torsken står mer spredt, og kommer ikke inn på innsiden. Det er jo selvfølgelig en sammenheng mellom hvor tett skreien står og hvor mye det er. Det ser ut til å følge den trenden vi har sett i bestandsvurderingene de siste årene, sier Fuglebakk.