Ber regjeringen sikre at trålerne leverer fisk til fiskerisamfunnene

Senterpartiet ønsker at stortinget skal be regjeringen om å sikre at de leveringspliktige trålerne faktisk leverer fisk til de tilgodesette fiskerisamfunnene i tråd med intensjonen i pliktsystemet.

Illustrasjonsbilde trålfangst.  Foto: Marius André Birkeland

Nyheter

Gjennom et såkalt representantforslag fra flere at Sps stortingsrepresentanter ber de regjeringen om å sikre at fiskerilovgivningens distriktspolitiske mål gjennomføres i praksis.