Byggeprosjekter skal under lupen

Kontrollutvalget ønsker å bestille nok en revisjon av Hadsel kommunes praksis. Denne gang skal Ekren og helsehuset under lupen.

Ny runde revisjoner: Revisjonsselskapet KPMG kom i mars med en rapport som viste mangler i ansettelsesrutinene i Hadsel kommune. Nå skal selskapet igjen se på rutiner i Hadsel. Denne gang i forbindelse med styringen av større investeringsprosjekter.  Foto: Per Eivind Knudsen

Nyheter

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om Hadsel kommune har tilfredsstillende rutiner for styring av større investeringsprosjekter, fra beslutningsgrunnlag utarbeides frem til ferdigstilt prosjekt. Det er et formål å foreslå forbedringstiltak, dersom det avdekkes mangler og forbedringsområder som kan bidra til å sikre at håndteringen av fremtidige investeringsprosjekter skjer i henhold til regelverk og beste praksis, heter det i sakspapirene til møtet.