Nordlaks slipper ekstra miljømålinger

Nordlaks Oppdrett AS har fått medhold hos Statsforvalteren om at selskapet ikke trenger å gjennomføre ekstra strømmålinger ved havfarmen vest for Melbu.

Havfarmen vest for Melbu slipper krav om ekstra strømmålinger.  

Nyheter

Strømmålingene var et krav som Statsforvalteren satte i sin utslippstillatelse for lokaliteten «Ytre Hadseløya», der Havfarmen ligger. Det ble konkret stilt krav om måling av spredningsstrøm for inntil to nye stasjoner på eller i direkte tilknytning til Havfarmen.