Stiller spørsmål i Stortinget om tyverier i Vesterålen

Siv Mossleth, Stortingsrepresentant for Senterpartiet i Nordland, lurer på om tyveriene som har vært i Vesterålen den siste tiden kan sees på som et resultat av nærpolitireformen. Dette må justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) svare på.

Stortingsrepresentant for Nordland, Siv Mossleth (Sp).   Foto: Arkiv

Nyheter

Mossleth har nemlig stilt Mæland skriftlig spørsmål om dette.

Senterpartipolitikeren har spurt om følgende:

«I Vesterålen meldes det om store problemer knyttet til butikktyverier. – Aldri før har det vært så mange tilfeller at vi har sett oss nødt til å leie inn vektere, uttaler ansatte ved Vinmonopolet på Myre til Øksnesavisa. Politiet sier til samme avis at de ikke kan gjøre noe før forholdene anmeldes. Er det dette som er resultatet av «nærpolitireformen», nemlig at det er fritt frem for tyverier og at politiet først vurderer å foreta seg noe hvis og om forholdene anmeldes?»

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).  Foto: Berit Roald / NTB– Har tydeligvis ikke skjedd i Vesterålen

Mossleth begrunner spørsmålet sitt med at Regjeringen har slått fast at politiets primærstrategi er kvalitetsforebygging. Hun skriver videre at synlig, tilgjengelig og tilstedeværende politi i lokalsamfunn har en forebyggende effekt.

«Ved Øksnes lensmannskontor var det før «nærpolitireformen» seks ansatte, ifølge lensmann Johnny Holen. I dag er det ifølge Brønnøysundregistrene kun en ansatt ved dette lensmannskontoret.» skriver hun.

Senterpartipolitikeren viser videre til at partiet i 2017 fremmet et forslag i Stortinget om at «Stortinget ber regjeringen sørge for en reell styrking av de lensmannskontorene som står igjen etter politireformen».

«Samtlige partier, også Høyre, KrF, Venstre og Frp stemte for forslaget, men denne styrkingen har tydeligvis ikke skjedd i Vesterålen. Da er det selvsagt svært begrenset hvor mye lokalt politi på Myre kan gjøre uten hjelp fra kollegaer på Sortland som befinner seg 45 min. unna. Lensmannen i Øksnes uttalte til Dagbladet i 2018: - Reformen var ment å skulle gjøre politiet mer likt over hele landet. Nå skjer det stikk motsatte.» avslutter hun.

Mæland har foreløpig ikke svar på Mossleths spørsmål.