Bredbåndsutbygging: Kostnad på 118.000 kroner per husstand

Øksnes kommune vil søke statlige midler til bredbåndsutbygging i området Lifjord-Steinlandsfjord-Tjønnbogen. Foreløpige tall viser en totalkostnad på seks millioner kroner for de 51 berørte husstandene. Det blir nesten 118.000 kroner per husstand.

Vesterålskraft Bredbånd graver fiber på Holand (arkivbilde).  Foto: Erik Jenssen

Nyheter

Til uken skal formannskapet i Øksnes behandle sak om bredbåndsutbygging i kommunen. Stortinget har bevilget nesten 27 millioner kroner som skal brukes til tilskudd til bredbåndsutbygging i Nordland fylke. Målsetningen med tilskuddet er å gi husholdninger, som ikke har bredbånd med minst 30 Mbit/s nedlastningshastighet eller høyere, et slikt godt bredbåndstilbud.