Lofotselskaps anke overfor BioMar avslått

Det er konkludert med at BioMars smoltifiseringsfôr Intro Tuning ikke krenker lofotselskapet STIMs nye europeiske patent.

BioMar på Myre.  Foto: Tommy Hansen

Nyheter

VOL skrev i februar i fjor at BioMar må betale erstatning til lofotselskapet STIM AS for patentbrudd og brudd på god forretningsskikk. Dommen ville ifølge en pressemelding fra STIM presentere BioMar for en regning på i overkant av 22 millioner kroner.